Studio Guichard werkt al geruime tijd voor de Natuur en Milieufederatie Groningen. In 2015 ontwikkelde ik samen met collega Harry Kasemir een nieuw logo en huisstijl voor (bijna) alle provinciale natuur en milieufederaties. De vormgeving van communicatie-uitingen wordt verzorgd door verschillende (lokale) bureaus. Studio Guichard werkt of werkte voor de natuur en milieufederaties Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland en de koepelorganisatie.
Cover van het meerjarenprogramma
Cover van het meerjarenprogramma
De logo's van de provinciale Natuur en Milieufederaties
De logo's van de provinciale Natuur en Milieufederaties
terug naar boven