Jaaroverzicht Pensioenfonds Rail & OV 2020.
Magazine voor Pensioenfonds Rail & OV.
Masterplan voor het nieuwe museum aan de A in Groningen. In opdracht van de gemeente Groningen en de kwartiermakers, Nicolette Bartelink en Merijn Vos.
KPN Pensioenfonds jaarverslag 2020.
KPN Pensioenfonds duurzaamheidsverslag 2019.
Verkort jaaroverzicht over 2020 van het Heineken Pensioenfonds in het Nederlands en Engels. Zestien pagina's, acht in het Nederlands en acht in het Engels, gecombineerd in één magazine (tête-bêche).
Boek '100 jaar pensioenregelingen in het Openbaar vervoer'. In opdracht van Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. 
In opdracht van De Natuur en Milieufederatie: de bestaande logo's van de provinciale natuur en milieufederaties aanpassen naar een logo wat ingezet kan worden op kleine posities zoals social media.
Traject magazine november 2018
In opdracht van NetwerkZon: ontwerp van twee smartstands voor een seminar over healthy aging.
Communicatiecampagne voor OpenStad bedrijvendag in opdracht van OTP.
Advertentie in Gezinsbode voor OpenStad bedrijvendag 
Ontwerp logo voor het Energieloket Flevoland. In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Flevoland.
Huisstijl Energieloket Flevoland. In opdracht van Natuur en Milieufederatie Flevoland.
Communicatiemiddelen voor Clean Campagne. In opdracht van Natuur en Milieufederatie Groningen.
Brochurelijn voor Frijlande, instituut voor privacy management.
Pitch voor de gemeente Westerwolde. Voorstel voor het nieuwe logo en de huisstijl van de gemeente Westerwolde. Helaas is het voorstel op het laatst afgekeurd, ten gunste van iets wat er op lijkt.
Back to Top