Nieuwe visitekaarten voor DMS advies & coaching.

Heineken Pensioenfonds jaaroverzicht 2018. In Nederlands en Engels. 

Heineken Pension Fund Annual Overview 2018.

Op donderdagavond 14 maart organiseerde een coalitie van acht Groningse groene en energie-organisaties een verkiezingsdebat in aanloop naar de provinciale verkiezingen op 20 maart. De politici debatteerden in de Remonstrantse kerk voor meer dan 100 bezoekers over biodiversiteit en landschap, energietransitie, leefbaarheid in het aardbevingsgebied, klimaatadaptatie en over een duurzame toekomst van de landbouw in de provincie. In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen ontwikkelde ik een stemkaart;  een serie van vijftien stellingen verdeeld over de vijf grote vraagstukken waarover werd gedebatteerd. De stellingen waren aangedragen door de groene en energie-organisaties van Groningen.
Voorzijde van de stemkaart (links) en opengevouwen binnenzijde. A3-formaat tweeslag gevouwen.  

In opdracht van De Natuur en Milieufederatie: de bestaande logo's van de provinciale natuur en milieufederaties aanpassen naar een logo wat ingezet kan worden op kleine posities zoals social media.

Traject magazine november 2018
CAO-boekje in opdracht van SPF Beheer bv
In opdracht van NetwerkZon: ontwerp van twee smartstands voor een seminar over healthy aging.
Communicatiecampagne voor OpenStad bedrijvendag in opdracht van OTP.
Advertentie in Gezinsbode voor OpenStad bedrijvendag 
Ontwerp logo voor het Energieloket Flevoland. In opdracht van de Natuur en Milieufederatie Flevoland.
Huisstijl Energieloket Flevoland. In opdracht van Natuur en Milieufederatie Flevoland.
Communicatiemiddelen voor Clean Campagne. In opdracht van Natuur en Milieufederatie Groningen.
Brochurelijn voor Frijlande, instituut voor privacy management.
Pitch voor de gemeente Westerwolde. Voorstel voor het nieuwe logo en de huisstijl van de gemeente Westerwolde. Helaas is het voorstel op het laatst afgekeurd, ten gunste van iets wat er op lijkt.
Verkort jaarverslag van het Heineken Pensioenfonds over 2017. Tweetalig, in Engels en Nederlands.
Back to Top